RIHANNA SUPER BOWL HALFTIME SHOW – QUÁ GỢI CẢM NHẬN VỀ 133 PHIẾU KHIẾU NẠI

RIHANNA SUPER BOWL HALFTIME SHOW LVII đã gây ra rất nhiều sự phẫn nộ cho những người xem trên TV vì cho rằng quá gợi dục.