Than khó trả nợ trái phiếu, Novaland xin ngân hàng giãn nợ 24-36 tháng

Novaland than khó chung để trả nợ trái phiếu, xin ngân hàng giãn nợ tới 24-36 tháng

Novaland than khó trả nợ trái phiếu, xin ngân hàng giãn nợ 24-36 tháng
Giám đốc Phụ trách tái cấu trúc cho Tập đoàn đầu tư địa ốc Novaland-Bà Đỗ Thị Phương Nam phát biểu tại hội nghị vào sáng ngày 8/2.

Giám đốc Phụ trách tái cấu trúc cho Tập đoàn đầu tư địa ốc Novaland-Bà Đỗ Thị Phương Nam đề xuất trong hội nghị tín dụng bất động sản vào sáng ngày 8/2: “Hiện nay, các doanh nghiệp bất động sản nói chung rất khó khăn để trả nợ trái phiếu đến hạn. Novaland đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét cho các tập đoàn thuộc ngành bất động sản được tái cấu trúc nợ và giãn nợ trong vòng 24-36 tháng”.

Back to top button